четвъртък, 12 май 2016 г.

Отвратените срещу отвратителните

Говорих с една майка, която е изпратила документите на детето си за кандидатстване пред ЦФЛД между двата големи празника. С куриер, защото не живее в София.
Днес тази майка се е обадила по телефона, за да получи входящия номер на документите си.
Обяснили са й много любезно, че документите все още не са заведени. На въпроса й дали ще бъдат разгледани в срок, тъй като датата за лечението на детето й е в средата на идния месец, й е обяснена подробно цялата процедура и й е казано, че не могат да гарантират.

Прилагам извадка от Правилника за работа на Фонда:Чл. 31. Заявлението се регистрира с индивидуален пореден входящ номер на фонда.


Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г.) В 3-дневен срок от постъпването му заявлението се разглежда от администрацията на фонда
Това, явно, е причината за малкия брой нововъведени в електронния регистър заявления.

По отношение на 40-те чакащи близо месец деца, които според министър Петър Москов не съществуват, препечатвам пост от профила на Красимира Величкова във Фейсбук:
Звънят ми журналисти, които днес са присъствали на здравна комисия в парламента, където д-р Петър Москов е отново е казал публично, че няма нито едно неразгледано дете от заседанието на 20 април (за забравилите - денят на публичните арести в ЦФЛД), а само такива, които са подали документи след това. Пускам тук списъка с номерата на заявленията с датите и диагнозите, така както ги има и в електронния регистър на ЦФЛД. Всички тези деца бяха с подготвени досиета за разглеждане на 20 и 21 април, но бяха отложени поради екстремните обстоятелства. Те чакат заседанието на 18 май. В този списък не включвам децата, които са били в дневния ред, но са кандидатствали за подпомагане за дейности извън обхвата на фонда и няма да бъдат подкрепени. Не включвам и децата, чиито документи междувременно са обработени и също чакат. Лъжите, че Фондът си работи все едно нищо не се е случило, трябва да спрат дотук, както и този нелеп задочен разговор с Петър Москов.
За лечение в чужбина:
1. заявление №6493/12.03.2016г., диагноза: „ ДЦП - тежка степен, хидроцефалия – ВП-анастомоза.”
2. заявление №6416/23.02.2016г., диагноза: „ДЦП - долна спастична парапареза - тежка степен.”
3. заявление №6510/15.03.2016г. диагноза: „ДЦП-долна спастична парализа в дясно-лека степен.”
4. заявление №6425/25.02.2016г. диагноза: „Спастична церебрална парализа.”
5. заявление №6484/10.03.2016г. диагноза: "Неврофиброматоза II тип.”
6. заявление №5600/18.08.2015г. диагноза: „Microtia dextra et atresia m. acustici ext. dextra.”
7. заявление №6456/07.03.2016г. диагноза: „Спинална мускулна атрофия II тип.”
8. заявление № 6519/17.03.2016г. диагноза: „ Ювенилна идиоматична остеопороза”
9. заявление №:6431/26.02.2016г. диагноза: „Фонова ретинопатия.“
10. заявление № 6542/23.03.2016г. диагноза: „ДЦП.”
11. заявление № 6570/29.03.2016г. диагноза: „ДЦП - смесена форма, тежка квадрипареза.
За продължаващо лечение:
12. заявление №5784/05.10.2015г. диагноза: „Пес еквиноварус конг. син. Ст. пост оп.”
13. заявление №6411/19.02.2016г. диагноза: „Енходроматоза (болест на Олиер).”
14. заявление №6522/18.03.2016г. диагноза: „Keratouveitis hypertensiva recidivans oc. dex..”
15. заявление №6546/23.03.2016г. диагноза: „Състояние след чернодробна трансплантация. Синдром на Алажил.”
16. заявление №:6372/15.02.2016г. диагноза: „Dysembryoplastic neuroepithelia tumor. Hydrocephalus internus.”
17. заявление №6483/10.03.2016г. диагноза: „Сарком на Юинг. Примитивен невроектодермален тумор (PNET).”
18. заявление №:6523/21.03.2016г. диагноза: „Иридоциклитис ок.син. Увеит.“
За лечение в България:
19. заявление № 6578/31.03.2016г. диагноза: „Юношески пауциартикуларен артрит. Контрактура кубити декстра.”
20. заявление № 6479/10.03.2016г. диагноза: „Болест на Strumpell.”
21. заявление № 6412/19.02.2016г. диагноза: „Вроден ходилен деформитет.”
22. заявление № 6448/01.03.2016г. диагноза: „Пес плановалгус бил. Еластично идиопатично плоскостъпие /симптоматично/.”
23. заявление № 6361/11.02.2016г. диагноза: „Халукс валгус бил. дисплазичен”
24. заявление № 6112/14.12.2015г. диагноза: „LCC sin. St. post oper ”
25. заявление № 6427/25.02.2016г. диагноза: „Статус пост фрактура коли феморис декстра. Остеосинтезис металика. Посттравматична аваскуларна некроза.”
26. заявление № 6328/15.02.2016г. диагноза: „ДЦП - спастична дипареза. Pes planus valus bill.”
27. заявление № 6295/27.01.2016г. диагноза: „Pes equinus rigidus bill.”
28. заявление № 6439/29.02.2016г. диагноза: „Плоско стъпало (pes planus)/придобито/”
29. заявление № 6487/10.03.2016г. диагноза: „ДЦП - спастичен тип. Coxa valga luxans dex.”
30. заявление № 6196/07.01.2016г. диагноза: „Scoliosis idiopathica Lenke 3, Cobb 60/30.”
31. заявление № 6343/08.02.2016г. диагноза: „Синдром на Даун. Сублуксация на дясна ТБС”
32. заявление № 6381/15.02.2016г. диагноза: „Генус варум билл.”
33. заявление № 5710/16.09.2015г. диагноза: „ДЦП. Спастична диплегия ”
34. заявление № 6531/21.03.2016г. диагноза: „ДЦП. Спастична дипареза.”
35. заявление № 6506/15.03.2016г. диагноза: „Пектус екскаватум.”
36. заявление № 5651/03.09.2015г. диагноза: „Pectus excavatum.”
37. заявление № 6430/26.02.2016г. диагноза: „Pectus carinatum.”
38. заявление № 6283/26.01.2016г. диагноза: „Pectus carinatum.”
39. заявление № 6462/07.03.2016г. диагноза: „Pectus carinatum.”

Няма как да не ви разкажа, че с Петър Москов се срещнахме на заседанието на парламентарната комисия по здравеопазване. Той излъга пред мен, че 40-те деца, за които говори Красимира Величкова са подали документите си след 20-ти април. Подаде ми ръка, каза "Благодаря" и си тръгна. Викнах след него, за да го попитам знае ли, че в момента документите на родителите не се завеждат, а той през рамо отговори "Всичко знам".

Лошо, д-р Москов.
Много лошо. 

1 коментар:

  1. В сряда бях във Фонда, за да се отчета за нашия престой. Там е...адски напрегнато. Очевидно служителите недостигат. За времето,в които бях там, от служителката, която играе ролята и на деловодител, и на секретарка, и на не знам още какво, от поне три посоки нейни колеги поискаха няколко неща - да изведе валутен превод, да добави нещо си към една папка, после нещо към друга папка, да обработи пощата от вчера, да вземе някакви болнични листове и пр. Изчаках реда си, дадох документите, опитах се да обясня кое как е било - тя ме гледаше уморено, но беше учтива и започна да си записва и да прибавя документите към папката на сина ми; в този момент дойде някакъв куриер на D&D express и искаше да ни прекъсне; служителката го помоли да изчака една минута, куриерът обаче се развика "Значи отказвате пратката" и си тръгна! Направо се сащисах, защото нищо такова нямаше, но този човек си тръгна, вероятно с документи, още по-вероятно важни. Аз съм свидетел, че пратката не е отказвана, но е факт, че нещо може би жизненоважно днес не стигна до Фонда; също така е факт, че подобна атмосфера преди нямаше. Кандидатствала съм за помощ от Фонда и миналата пролет, когато правиха емболизация на Румен, и есента, когато се разбра, че няма кой да направи съдовата му операция в България, но винаги досега е било спокойно и чак неочаквано лесно да се свърши планираната работа. Днес беше различно. Уви.
    Биляна Тодорова

    ОтговорИзтриване