вторник, 27 септември 2016 г.

Малки богове 2.0
"Странни същества са хората. Откраднеш пет долара и ще си мръсен крадец. Откраднеш ли обаче хиляди долари, ще си герой или правителство."
Сър Тери Пратчет

И така, продължаваме напред. 
Не знам дали си спомняте, но преди има-няма година Министерството  на здравеопазването спря плащанията към Център "Фонд за лечение на деца". Това принуди Фонда да спре да се разплаща с партньорите си - клиники у нас и в чужбина - и постави под въпрос лечението на десетки деца. Това беше първо действие от театъра, чиято кулминация беше появата с гръм и димки на кръжока по бродерия ГД БОП на 20-ти април тази година. Но от Министрството успяха да си измислят аргумент - няма протоколи. Формално изглеждаше като да имаха право - протоколите от заседанията на обществения съвет са част от документацията, с която Фондът оправдава извършените разходи. Неформално: протоколите им бяха изпращани неведнъж, а доказателството за това са придружаващите писма с изходящ номер и дата от Фонда, които, като член на ОС (тогава) съм виждала с очите си. Тогава зам. министър Бойко Пенков говореше за "чиновническа немърливост". Имаше серия проверки - от инспектората на МЗ, от Сметната палата, от Икономическа полиция. 
Официално желая настоящият текст да смята за сигнал до въпросните институции, за които месеците обществено напрежение явно не са достатъчен повод за самосезиране. 

По данни на членове на Обществения съвет на Фонда, в периода 20.04.2016г - 14. 09. 2016г. не са им били предоставяни регулярно за подпис протоколите от заседанията. А когато са им били предоставяни, съдържанието им не е съответствало на взетите решения. Обяснявала съм го вече, но за незапознатите - отново - протоколът е документ, който отразява колко и кои членове на ОС са присъствали на заседанието и как е гласувал всеки от тях по всеки предложен за обсъждане случай. На базата на този документ, впоследствие, директорът на Фонда издава своите заповеди за подпомагане или отказ от подпомагане. Или ако трябва да сме точни 
"Чл. 42.(Изм. и доп. - ДВ, бр. 68 от 2016 г.)  (1)(Доп. - ДВ, бр. 68 от 2016 г.) За всяко заседание на Обществения съвет се изготвя протокол, който съдържа информация за разгледаните заявления, проведените обсъждания и резултатите от гласуването, както и за взетите решения. Протоколът се подписва от всички присъствали членове на Обществения съвет, до два работни дни от проведеното заседание." Старият правилник не регламентираше конкретен срок, но протоколи се подписваха регулярно, обикновено на следващото присъствено заседание. 

Към днешна дата напусналите Обществения съвет са 5 от 17, което е почти 1/3, благодаря ви за вниманието. Защо останалите не напускат няма да коментирам, ако ви е интересно разровете се за отговор на въпроса къде работят, от кого зависи професионалното им благополучие, какво говорят в медийните си изяви. Ще научите достатъчно. Но да се върнем лаишки задавайки си въпроси по правно-административния казус. 

Протоколи от заседания няма, което само по себе си е административно нарушение. По-интересното обаче е, че за голяма част от заседанията протоколите няма как да бъдат изготвени дори със задна дата. Те ще бъдат или нелегитимни, или фалшиви, а най-вероятно - и двете.

Хипотеза 1
Напусналите членове на ОС няма да подпишат протоколите. Ако съдържанието на тези документи е достоверно поне в частта на присъствалите членове на ОС, това означава, че подписите ще бъдат реално присъствалите минус пет. Ако проследите медийните изяви на вече любимия ми професор и смешния му плач за клатещия се кворум, ще видите, че огромна част от взетите решения няма да бъдат подкрепени документално с необходимите осем подписа на членове на ОС.
Хипотеза 2
Ако съдържанието на протоколите бъде фалшифицирано в частта на присъствалите, и оставащите 12 в ОС бъдат склонени да сложат подписите си, за да се осигурят необходимите осем, въпреки че не са участвали в конкретното заседание, те ще споделят отговорността на администрацията за изготвяне на документ с невярно съдържание. За което, както споменах в предходната публикация, Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода до три години. 
И в двата случая директорът на Фонда е отговорен пред закона, тъй като е извършил неправомерен разход. Очаквам да чуя какво смятат да правят по въпроса споменатите по-горе институции - Инспекторат към МЗ, Икономическа полиция, Сметна палата, а защо не и прокуратура.
Колкото до спекулациите на Пилософ, че "заради това децата няма да могат да се лекуват", искам да попитам родителите на кандидатстващите за подпомагане - а сега лекуват ли се?

Добър ден, професоре. Обещах ви дълга седмица. 
Не съм приключила.

Няма коментари:

Публикуване на коментар